Om

Södrabladet är en nystartad skoltidning och redaktionen består av elever i årskurs åtta och nio på Södra Ängby skola. I tidningen kan du läsa aktuella reportage, personporträtt, noveller, serier, recept och mycket annat. Redaktionens medarbetare hoppas att alla skolans elever och föräldrar ska finna nöje i att läsa tidningen! Även andra intresserade är varmt välkomna att ta del av tidningens innehåll. Missa inte Södrabladets podcasts som behandlar aktuella ämnen!

Arbetet görs inom ramen för elevens val och ger eleverna möjlighet att träna sin förmåga att utrycka sig i skrift genom textbearbetning och ökad kunskap om olika artiklars språkliga uppbyggnad.  Detta utgör en stor del av syftet för svenskämnet i Lgr11:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (Lgr11, svenska, s. 222-223).

Inom ramen för samhällsämnet ökar eleven sina kunskaper om till exempel pressetik och upphovsrätt och tränar sin förmåga att:

• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (Lgr11, samhällskunskap, s. 200).

I Lgr11 står att följande centralt innehåll i samhällskunskap ska behandlas:

Information och kommunikation

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

• Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier. (Lgr11, centralt innehåll samhällskunskap, s. 202).

Bilder och material som används är skapat av eleverna alternativt använt under Creative Commons villkor.

Södrabladet når redan läsare i flera länder och hoppas genom att delta i webbstjärnans tävling att nå ännu fler. Eleverna på redaktionen utmanas att arbeta med media och upphovsrätt på olika sätt, såväl som aktuella händelser från när och fjärran. Tidningen fylls med ett innehåll som vi hoppas ska vara intressant för nuvarande och och kommande elever, föräldrar och släktingar och alla andra som vill läsa och lyssna. En vinst på Webbstjärnan skulle motivera hårt arbetande elever att fortsätta utveckla redaktionens arbete och skapa spänning för många läsare och lyssnare!

Mycket nöje!

Redaktionen

Annonser